Detail školy

Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium - ako organiza Slov.národ.povstania, Šahy 93601
Viac info