Detail školy

Cirkevná SOŠ svätého Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov 07501
056/6722154
Viac info