Detail školy

SOŠ obchodu a služieb Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza 97101
046/5422110
Viac info