Kliknutím na daný kraj si zvolíte oblasť

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Nitriansky kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

X

Sieť škôl

Cirkevná SOŠ svätého Jozafáta

Komenského 1963/10
Trebišov
056/6722154

Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva

Kalinčiakova 48
Topoľčany
038/5326652

Dopravná akadémia

Rosinská cesta 2
Žilina
041/5252021

Dopravná akadémia

Školská 66
Trenčín

Hotelová akadémia

Stromová 34
Piešťany
033/7726036

Hotelová akadémia

Malinovského 1
Brezno
048/6112641

Hotelová akadémia

MUDr. Alexandra 29
Kežmarok
052/4523035

Hotelová akadémia

Baštová 32
Prešov
051/7732701

Hotelová akadémia

Čs. brigády 1804
Liptovský Mikuláš
044/5522972

Hotelová akadémia

Štefánikova 28
Humenné
057/7752394